Tirsdag 31. januar er en gruppe hageeiere i Østfold klare til å informere om hva
som finnes av litt spesielle hageplanter i fylket. Vi tar for oss vekster fra de
mildeste kyststrøk (sone 1-2) til de barskeste innlandsstrøk (sone5-6). Håpet er
at du oppdager nye, spennende planter som overrasker med at de vil trives hos
deg!
Arrangør er en gruppe hagelagsmedlemmer fra lokallag i hele fylket som i noen
år har arbeidet for å spre kunnskap om litt uvanlige hageplanter. I møtet vil vi
informere mer om dette tilbudet.
Mange av de plantene som presenteres stammer fra Gullmarsfjorden
Plantskola. Vi planlegger i februar å sende inn en ny bestilling for leveranse i
mai. I møtet blir det gitt nærmere informasjon om dette.


Møtet finner sted på Kalnes vgs, Sandtangen 85, 1712 Sarpsborg tirsdag 31.
januar kl. 19.00.

Deltakelse koster kr. 50, inkludert kaffe og noe å spise. For å forenkle planleggingen, ber vi om påmelding senest 23. januar.
Påmelding sendes Kjell Haugset, Løkkeveien 18A, 1777 Halden, e-post
makje.haugset@gmail.com.


Det er Halden hagelag som formelt er ansvarlig for samarbeidet i Østfold om
eksotiske hageplanter, inkludert dette møtet.