Tur til Botanisk hage med omvisning

Av Unn Elisabeth West,
jun
Ma
Botanisk Hage, Sars' gate/Monrads gate,Tøyen 0562 Oslo

Sigrid Ann Mortensen vil gi oss en egen omvisning i Botanisk Hage i Oslo. Vi møtes enten utenfor Botanisk hage 17:50 eller reiser samlet med tog og bane. Samlingene i Botanisk hage omfatter over 5,500 planteslag fra hele verden, og brukes i undervisning, formidling og forskning. Plantene dyrkes i veksthus og i ulike avdelinger på friland. Botanisk hage formidler kunnskap om mangfoldet i planteriket og verdien av at dette bevares.