Tirsdag 5.april: årsmøte og Påskemøte. På Eskeland bedehus kl. 19.00-21.00.

Vi lager sammenplantinger av ulike vårplanter. Påmelding til Lilly Eskeland, lilly.eskeland@gmail.com eller sms til  97951807.

Saker til årsmøtet må meldes til sekretær senest 14 dager før årsmøtet.