Onsdag  20. mars kl. 18.30 - . Vi lager påskepynt med bjørk. 

Arrangementet er på Limagarden, Gjesdal kommune.

Max. antall deltakere 25 stk.

Første mann til mølla!

Samarbeid mellom Ålgård hagelag, Oltedal hagelag og Bergsagel hagelag.

Påmelding til Tove Tendenes på 92446291 eller tove@tendenes.net innen 15.mars.

Pris: 100 kr for medlemmer og 150 for ikke-medlemmer.