Torsdag 7.mars kl.17-21, Pil-kurs ved Klara Pil. Lær å flette små fat på pinner.
Pris 800 kr.
Bindende påmelding ved betaling.
Kun 12 kursplasser.
Påmelding til Lilly Eskeland på mobil 97951807, eller lilly.eskeland@gmail.com, innen 1.mars.
Enkel bevertning. Utlodning.
pilkurs​​​​​​​