Kristine Enger forteller oss om hva vi kan sanke i naturen av ville vekster vi kan bruke til mat. Kristine Enger er nyttevekstkyndig og driver @sankeliv

https://sankeliv.mykajabi.com/samleside-sankeliv

Enkel bevertning.
Utlodning.

Velkommen!

Bergsagel Hagelag