FINNØY OG RENNESØY HAGELAG INVITERER TIL TEMAKVELD OM
              ROSER

Med oss denne kvelden har me fått  ATLE FJÆREIDE.

Me vart anbefalt å ta kontakt med Atle  av leiar i «Norsk roseforbund» avd. Vestland.
Og han sa JA

Atle kjem frå Sotra, og er ein hageentusiast. Han har fått god erfaring med roser som toler været me har her på Vestlandet.     
Desse erfaringane vil han dela med oss.
 
Tema for roseforedraget er, planting og stell av roser, jord blanding, gjødsling og vanning, roser i urner og skjering av desse.                                 
                                                                   

Stad; Finnøy Folkebibliotek

Tid ; Måndag 20 mars
Kl. 18.30       
Velkommen