Vi åpner før "lån" av plantefrø og presenterer gode hagebøker. Kommer tilbake med klokkeslett.