Vi starter med årsmøte med vanlige årsmøtesaker.  Deretter kommer Odd Jakob Håland og tar oss med inn i sin tomatverden. Ulike sorter og egenskaper. Bevertning og utlodning. Entre. Påmelding.