Surjordsplanter.

Karl Nes Innvær forteller om ulike surjordsplanter. Riktig stell, jord og gjødsel er vesentlig for å lykkes. Bevertning og utlodning. Entre kr 50,-.