Januarmøte

Av Tove Vaksdal
jan
Ma
Sevtun Grendahus

Vi sår frø! Per Inge Eriksen deler sine erfaringer og gir oss gode råd på veien. Utlodning og bevertning. Entre kr. 50,-.