Vi lager juledekorasjoner for ute og innebruk og får gode råd om stell av julens blomster fra Hageland Vea.

Servering av  grøt m.m.  Utlodning. Entre kr. 50,-. Alle velkommen.