Hvordan går vi fram for å lage kompost? Ole Geir Skjæveland - Hagemaen- kan alt om dette og lærer oss alt fra den spede begynnelse til ferdig produkt. Servering av rundstykker, kaffe og te. Utlodning. Entre kr. 50,-.