Merk Tiden!    .                                                                                                                           Ragnvald Gramstad er spesialist på dette området og er vår læremester denne kvelden. 400,- for medlemmer og 500,- for ikke medlemmer. Dette inkluderer grunnstammer, podekvister etc. Max 20 deltakere. Servering. Påmelding innen 25. februar til Tove 94305280.