Vi avholder årsmøte for 2022 i lærerkantinen på Harestad skole, Varen
Mandag 23.1 2023 kl 19. 
Hjertelig velkommen!

Bilde av skilt med Randaberg påskrevet.