Kompost       

 

Loddsalg og enkel bevertning.

 

Caroline Handeland bruker bokashi i sin hage på blomster og i grønnsakshagen. Hun gir og oss gode tips og råd til jordforbedring gjennom hele vekstsesongen. 

 

Caroline