Styret i Hageselskapet Rogaland samlet på Økern portal. 

Hageselskapet Rogaland