Innhold og læringsmål:

Lære seg teknikker for å støpe fuglebad, tråkkheller, figurer, lykter og ellers alt det kreative deltagerne ønsker å prøve.
* Lære gjennom demonstrasjon hvordan man støper i former.
* Lære om at kostnadene ikke nødvendigvis behøver å være høye

1.samling Torsdag 29 september

  • Demonstrasjon av tidligere støpte figurer og blader
  • Teori om hvordan man støper, smører formene, tar de ut av formene, hvordan blande betongmasse, hva ønsker hver enkelt deltager å lage
  • HMS og betongens egenskaper
  • Gjennomføre selve støpeprosessen

2.samling Torsdag 6. oktober.

  • Deltagerne lærer hvordan man tar støpen ut av formene, evt finpusse på støpen dersom det er nødvendig
  • Vi går gjennom og ser på resultatet til hver enkelt deltager
  • Hva var lurt å gjøre, hva kunne vært gjort annerledes?
  • Deltagerne deler tips og råd og utveksle erfaringer.

Gruppearbeid med:
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Her er et par eksempler på former som vi kan finne i heimen. Det første som det er plantet takløk i, er støpt i en form det har vært karamellformasj i. 

Betong, foro:Therese

Her er det støpt i en bolle/balje og lysestakene er laget i to engangskopper.

Betong, foto: :Therese