Rhodendendron Foto: Therese Anita Holmen

En fordel med rhododendron er at rotnettet er forholdsvis grunt, så det trengs ikke stor jorddybde. Det de derimot vil ha for å trives er jord med lav pH (gjelder de aller fleste), den må holde godt på fuktighet uten at det er stående vann der. Røttene er både tynne og grunne, vi bør derfor ikke plante inn konkurrerende vekster i rotsonen.

Mange regner klimaet vi har på Vestlandet som det beste området i Norge for dyrking av rhododendron.