Vi skal besøke Solheim Gartneri og få en omvisning av Olga Johnsen som eier gartneri.

Hun vil fortelle om orchiderer og forskjellig Blomsterexotische planter.