Planteloppemarked

Av Marion Bu-Pedersen,
mai
Sandeid

På Kystkulturdagen finn du som alltid Vindafjord hagelag med masse plantelopper.