måndag 7. november møtest me på hage-praten.no for å utveksla erfaringar i samband med modul 1. Me tek oss òg tid til å verte betre kjende med kvarandre.