Program:
19:00 Foredrag av Anders Røyneberg (Arrangør Vik Bibliotek)
19:45 Sal av bøker
20:15 Årsmøte - Vanlege årsmøtesaker