Plantebytedag og Barnas hagedag

Av Ola Hopperstad,
jun
On
Kristianhus

Plantebyte, bygging av innsektshotell, og solsikkekonkurranse, v/Kristianhus