Vi satsar på vårdugnad i Parken. Det må ryddast opp etter vinteren i bedda og ellers i området. 

Spørsmål, kontakt Norunn, tlf. 906 48 504. 

Vel møtt.