Innføring i kompostering på Jordbruksskulen i Aurland

Av Cathrin Ljøsne Næss,
mai
Sogn Jord- og Hagebrukskule, Aurland

Me skal få ei innføring i kompost og bli teken med ein tur i marknadshagen til Sogn Jord- og Hagebrukskule i Aurland. Det vil og bli mogleg til å kjøpe med planter av ulik sort, me planlegg lunsj hjå Mariannes bakeri og ein liten vandring innom Merete Rein sitt glasblåsarstudio og Aurlandskoen. Dette arrangementet har bindande påmelding, sjå Facebook sida vår for meir informasjon.