Vi har årsmøte i laget. 

Vi  møtest på Telegrafen!

 

Spørsmål, kontak Oddlaug Reed. Tlf. 406 41 649.