Velkommen til hagevandring i Tinghaugveien. Vi besøker tre av hagelagets egne medlemmers hager,. Første stopp blir hos Winnie i nr 321. Deretter kjører vi til Kjersti i nr 717 og til sist Torill i nr 725 . Det er gangavstand mellom de to sistnevnte hagene, og det er gode parkeringsmuligheter begge steder. Alle hagene har fokus på dyrking, og i siste hage er det også noe mer stauder og roser. Hagene er i ulike faser av etablering. I hver hage vil det bli gitt en kort orientering om tanken bak måten hagen utvikles og drives

Hos Torill avslutter vi med pølser og sveler så langt det rekker.

Alle er hjertelig velkommen!