Markedshager

Av Anne Beate Haug,
apr
Ma
Låven, Stokke Bygdetun

Markedshager har en småskala grønnsakproduksjon med fokus på god jordhelse. Kaja Asmyhr forteller om sin markedshage på Hvasser. Andebu Hagelag er spesielt invitert til møtet. Bevertning og åresalg.