Rett plante på rett sted.

Av Anne Beate Haug,
mar
Ma
Låven, Stokke Bygdetun

Foredrag med Ida Johansen fra Vegge gård og gartneri. Åresalg og bevertning