Vi reiser fra Stokke stasjon kl. 09.00 og vi regner med å være tilbake ca. kl.19.00. Ingeborgs hage er inspirert av både engelske og italienske hager, med mange uteplasser, temabed og staudebed. Bladet "Hageliv og uterom" fulgte Ingeborgs hage gjennom et år. Vi har et par timer til rådighet hos Ingeborg og vi spiser nisten vår der.På vei fra Ski kjører vi til Dyhre gård og gartneri ved Moss. Vi spiser middag på Storebaug gård. Pris pr. person kr. 700,-. Betal med Vipps eller kontanter på bussen. Ta med stol, kaffe og noe attåt. På bussen blir det utlodning. Hyggelig om du tar med en gevist.

Påmelding innen 23.juni til Bjørg Nilsen 978 49 097 eller Reidun Larsen 911 68 497