Etablering av blomstereng og insekter i hagen

Av Rigmor Flaat,
mar
Ti
Konferansesal Evjeheimen, Evje

2 representanter fra NIBIO Landvik vil snakke om temaene blomstereng og insekter i hagen. Servering og utlodning

Vil du bla i gamle utgaver av Norsk Hagetidend?

Om du logger deg inn på MinSide finner du alltid de siste års digitale utgaver av medlemsbladet.