Bilde av høstfloks

Hageselskapet Agder

Styret

 • Leder Wiggo Tårnes 48131700
 • Nestleder Mona Heimdal 91592656
 • Sekretær Randi Grønsund 92826331
 • Kasserer Gudrun Salvesen 95221725
 • Styremedlem Helge Terkelsen 47816672
 • Styremedlem Inger Grethe Reistad 95040103
 • Styremedlem Malen Jerstad 91674357
 • Styremedlem Rigmor Flaat 48215779
 • Varamedlem Katrine Lindstrøm 46775252
 • Varamedlem Oddveig Hildre Stavrum 99167399
 • Varamedlem Wenche Kjær 91340214