Bilde av høstfloks

Hageselskapet Agder

Styret

  • Leder Torunn Glomsaker 97167129
  • Nestleder Rigmor Flaat 48215779
  • Sekretær Randi Grønsund 92826331
  • Kasserer Gudrun Salvesen 95221725
  • Styremedlem Mona Heimdal 91592656
  • Varamedlem Inger Grethe Reistad 95040103
  • Varamedlem Katrine Lindstrøm 46775252
  • Varamedlem Wenche Kjær 91340214