Bilde av høstfloks

Hageselskapet Agder

Styret

  • Leder Torunn Glomsaker 97167129
  • Nestleder Rigmor Flaat 48215779
  • Sekretær Audun Hannemyr 91687899
  • Kasserer Gudrun Salvesen 95221725
  • Styremedlem Maria Jansen +4799350261
  • Styremedlem Oddveig Hildre Stavrum 99167399
  • Varamedlem Janne Lise Hitreskog Hommen 41935721
  • Varamedlem Randi Grønsund 92826331
  • Varamedlem Yngve Tørrestad 93215961