Bilde av høstfloks

Hageselskapet Agder

Styret

  • Leder Torunn Glomsaker 97167129
  • Nestleder Rigmor Flaat 48215779
  • Sekretær Randi Grønsund 92826331
  • Kasserer Gudrun Salvesen 95221725
  • Styremedlem Audun Hannemyr 91687899
  • Styremedlem Oddveig Hildre Stavrum 99167399
  • Varamedlem Janne Lise Hitreskog Hommen 41935721
  • Varamedlem Katrine Lindstrøm 46775252
  • Varamedlem Wenche Kjær 91340214