Vi får besøk av Hanne Slyngstad-Hægeland som er kjent fra Hobbygartnerskolen. Hun snakker om naturens metode, om jordens effektivitet og produktive mannskap. Vi får en forklaring på hvordan plantene samarbeider med biologien i jorda for effektiv produksjon av næringsstoffer

Det blir lotteri, kaffe og kake
Åpent for alle
Vel møtt😊