Lettstelt hage på naturens premisser. Arild Sandgren. Kornmagasinet (Grettekroken 1, Midtbygda, Røyken). Røyken hagelag.