Erteblomster vokser i hagen

Hageselskapet Akershus

Styret

  • Leder Bente Hognestad 92248200
  • Nestleder Kari Helle Vik 90049404
  • Kasserer Ellen Grethe Haga 41673377
  • Styremedlem Esben Nielsen 40200220
  • Styremedlem Helen Solstad 97759561
  • Styremedlem Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 48297801