Gartneribesøk med plantesalg. Sjøstrand gartneri (Sjøstrandveien 23, Bjerkås), hvor vi har vår tradisjonelle handle- og inspirasjonskveld med hovedvekt på sommerblomster. Asker hagelag. Se nærmere om gartneriet på https://sjostrand-gartneri.no/.