Aurskog-Høland hagelag arrangerer tur med omvisning både ute og inne på Linderud gård.  Det er begrenset antall på omvisning.  Etter påmelding avgjøres om vi samkjører i private biler eller bestiller maxitaxi. Påmelding innen 5. juni til leder e-m-gran@online.no eller mobil 958 25 482. Det blir anledning til å kjøpe kaffe med noe attåt på stedet. Pris for omvisning og transport settes når påmelding er foretatt.  Antydet pris kr 300-400.