Plantemarkedet starter kl 12.00 - 14.00 eller så lenge vi har planter,  Alle velkommen.