Gartnerdatter Anette og gartner Knut Auke i Hesleberg gartneri.