Permeable dekker - Fotograf Asak miljøstein AS

Stein i hagen – permeable dekker og naturbasert overvannshåndtering 
Overvann skal så langt som mulig håndteres på egen tomt og i åpne løsninger. Dette er viktig for å redusere faren for oversvømmelser og for å opprettholde vannets naturlige kretsløp. Tiltak 4 som kommunen anbefaler, Legg vanngjennomtrengelig belegningsstein – er tema for hagelagets møte med Stig Holterhuset fra Asak miljøstein, tirsdag 9. april. 

Andre aktuelle temaer han vil komme inn på, er stier i hagen, opphøyde bed og «stepping stones» - heller som kan plasseres i blomsterbed for å forenkle adkomst for luking.

I Lillestrøm kommune kan vi vente oss et varmere klima, med kraftigere nedbørsepisode, kortere snøsesonger og et endret flommønster. Dette vil føre til større risiko for en rekke naturfarer. Her er seks tiltak vi som hageeiere kan gjøre selv:
1. Lag et regnbed i hagen
2. Frakobling av taknedløp
3. Grønne tak
4. Legg vanngjennomtrengelig belegningsstein
5. Lag egne flomveier på egen eiendom
6. La trærne stå (og plant gjerne nye, kan vi i hagelaget legge til)
Mer info her: 
Seks overvannstiltak du kan gjøre selv

Permeable dekker - Asak Miljøstein AS

Asak har utviklet ulike løsninger av permeable dekker 
Et permeabelt dekke med belegningsstein er et drenerende dekke som lar vannet passere gjennom fugene og ned i den permeable oppbygningen under, hvor vannet fordrøyes. På den måten unngår man avrenning på overflaten samtidig som dekket ivaretar sin funksjon ift. ferdsel. Vannet renses på sin vei igjennom konstruksjonen på naturens egen måte – tilbake til grunnvannet.

Sted: Lund, bestyrerboligen Fetsund Lenser
Tid: Tirsdag 9. april 18.30-21.00
Vi åpner 18.30 for kaffe/te, kake og hgeprat. Kl. 19-20.30 foredrag og spørsmål. 
Vi avslutter med en liten loddtrekning 20.30-21.00.

Ta gjerne med en venn og en nabo. Velkommen til foredrag/åpent møte.
Permeable dekker. Foto Asak Miljøstein AS  Permeable dekker - Asak Miljøstein AS