Ta med deg en venn eller flere – Gjerdrum hagelag har engasjert Landskapsarkitekt Mari Klauseth Hagen til å holde foredrag for deg.
Hun driver «Hagen landskap», og holder hagekurs for oss som trenger litt tips og veiledning.

Kurset tar for seg de overordnede prinsippene som er lure å tenke på når du går i gang med hage. Og gir det forhåpentligvis en stor dose inspirasjon.
Å lage en hage er en kontinuerlig prosess – og en blir aldri ferdig!


Alle er hjertelig velkomne.
Vi serverer gratis kaffe og kaker.
Inngangspris: Kr 100,-