Luking og rydding i bedene på Skårer Gård

Bevertning og noe å bite i