Denne gangen kommer foredragsholder Yngvil S. Thomassen til oss for å fortelle om Hageplanlegging etter permakulturprinsipper.  Yngvil forteller om seg selv på sin nettside Hagebæret:
Jeg er hageplanlegger, gartner, lærer og kursholder. Jeg brenner for at du skal få en funksjonell hage etter dine behov.
Hagedesign: Jeg planlegger etter selvopprettholdende permakultur- prinsipper, det vil si at jeg planlegger for at hagen skal kunne klare seg med minst mulig vedlikehold når den først er etablert. Holdbare hager!