Mari Klauseth Hagen kommer til oss i Lørenskog hagelag torsdag 24. november kl. 19.00 for å fortelle om hageplanlegging. Mari er landskapsarkitekt med utdanning fra UMB på Ås i 2001. Hun har erfaring fra offentlige og private virksomheter og driver nettsiden HAGEN landskap. Hagelagsmøtet er i Fjellhamar vel i Oscar Borgs vei 27. Møtet er åpent for alle, er gratis for medlemmer, og koster kr 50,- for alle som ikke er medlemmer Det blir som vanlig servert kaffe og gode kaker.