Lørenskog hagelag inviterer til hagelagsmøte med Tommy Tønsberg. Tommy forteller om hvordan vi sår sommerblomster.