Plantemarked søndag 4. juni på Lørenskog bygdemuseum, Skårer gård

Av Mette Schanke
jun
Lørenskog bygdemuseum, Skårer gård