stoler i møtesal

ÅRSMØTE I SKI HAGELAG
Tirsdag 12. oktober 2021, kl. 19.00
Ski Menighetshus
 

SAKSLISTE

Styret ønsker medlemmer av hagelaget velkommen til årsmøtet.

 1. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
 2. Årsmeldingen legges frem.
 3. Revidert regnskap legges frem.
 4. Valg ved valgkomiteen
  - Velge leder med ett års funksjonstid
  - Velge to styremedlemmer med to års funksjonstid
  - Velge ett medlem til valgkomiteen
  - Velge ett medlem til revisor
   

Etter møtet blir det en kaffekopp, noe å bite i og litt hageprat. 
Ta gjerne med frø, overskuddsplanter og stiklinger du har å avse. Koselig å bytte, gi bort eller få. 
 
Ski, 22.09.2021
 
Vel møtt!
StyretSted: 
Ski Menighetshus  Vis i Google Map
Kirkeveien 3
1400 Ski, Akershus / Nordre Follo OBS! Det er KUN MEDLEMMER AV SKI HAGELAG som kan til å delta på selve årsmøte.Per i dag tar vi følgende forholdsregler ifm. korona situasjonen:
Føler du deg ikke frisk så holder du deg like godt hjemme.