Plantemarked

Oppfordring til hagelagsmedlemmer: 
Vi trenger plantebidrag fra dere for å få til å arrangere plantemarkedet! 

Overskuddsplanter av alle slag (stauder, knoller, små busker, løk, sommerblomster og grønnsaker) er veldig populært. Vi ser helst at dere merker plantene med navn på planten. 

Inntekter fra salget vil være med på å subsidiere øvrige aktiviteter i hagelaget (foredragsholdere, leie av lokale, eventuelle turer, kurs osv) 

Se utsendt epost til medlemmer i Ski Hagelag fra noreply@hageselskapet.no den 3. mai 2023 for hvor og når planter kan leveres. :-)