16. jan kl.18.00 og 8. feb. kl. 17.00  Pakking av frø. Vi samles for dugnad på Ringerike Bibliotek for å pakke frø til Frøbiblioteket.  

13. feb. kl. 18.00 Sesongåpning av Frøbiblioteket som nå er fylt opp med frø og klar for ny sesong. Representanter fra styret vil være til stede for å svare på spørsmål samt gi enkle råd om frø og såing.  

20. feb. kl. 19.00 Årsmøte på Røde Korshuset etterfulgt av såmøte.  Hagelaget sørger for potter, frø og jord. Servering av kaffe/te.  

Mars: Oppstart av studiesirkel "Økologisk dyrking i pallekarm". Mer informasjon kommer. 

13. april kl. 11.00 - 15.00 Familiedag med ulike aktiviteter på Haugvang. Aktivitetsdag for hele familien der vi lager fuglekasser og insekthotell. Setter potet i bøtte samt sår sommerblomster og grønnsaker. Det blir quiz og lykkehjul. Kiosksalg.  

23. april kl. 18.00 Foredraget “Livsnyterhagen” med Eirik Schjerven og Anders Røyneberg på Ringerike Bibliotek. De selger og signerer bøker og har med en grønn “giveaway”.  

25. mai kl. 10.00 - 14.00 Det tradisjonelle Plantemarkedet i Fengselshagen i Hønefoss sentrum. Salg av sommerblomster, grønnsaksplanter, stauder og urter. Har du planter til overs som vi kan selge? Vi tar gjerne imot!  

08. juni kl. 11.00 Hagens dag. Vi besøker Søndre Aslaksrud i Åsbygda. Felles avreise fra pendlerparkeringa på Hvervenkastet kl. 10.45.  

22. juni Sommertur. Tur til Østflod med to hagebesøk og omvisning på Røed Herregård.  

20. aug kl. 18.00  Besøk hos Fryd og Flor i Hole. Snittblomster og blomsterbinding. Felles avreise fra pendlerparkeringa på Hvervenkastet kl. 17.45.  

07. sept. Ringerikedagen. Vi har stand med informasjon om Hagelaget.  

24. sept. Epledagen på Ringerike Bibliotek. Informasjon om dyrking og anvendelse av epler.  Mer info kommer.  

08.okt. kl. 18.00 Foredraget “Stauder - blomstring hele året” med Tommy Tønsberg på Ringerike Bibliotek. Tommy har med bøker for salg.  

29. okt. kl. 19.00 Markens grøde på Brasseriet Fengselet.  Vi inviterer til hyggelig samvær der medlemmene oppfordres til å ta med noe de har laget, det være seg til nytte, glede eller pynt.  Her blir det smaksprøver og idedugnad.  Servering av kaffe/te.  

26. nov. kl. 17.30.  Julemøte  med enkel servering på Røde Korshuset. Her blir det juleverksted hvor vi lager kranser, dekorasjoner, mosekuler og annen julepynt.  

 

Mvh

 

Styret